Segraren Sarbast Khalil och tvåan Joel Eriksson flankeras av jurymedlemmarna Jenny Thurfjell, Ankie Perman och Emilia Larsson.

Sarbast Khalil mustasch föll juryflickorna mest på läppen när det var dags att avgöra Sjölins Smides interna mustaschkamp. På andra plats kom Joel Eriksson. Vid en ceremoni på kunde Sarbast mottaga den första inteckningen i vandringspriset. Det är ju meningen att detta ska bli en tradition så det är bäst att börja odla ny mustach inför november 2020. Det var en glad och rörd Sarbast som kunde ta emot det första vandringspriset och arbetskamraternas jubel.

– Jag ställer upp på det här för mina vänner, både de som har haft prostatacancer och för de som har det. Det känns väldigt stort, säger Sarbast.
Tvåan Joel Eriksson jobbar för närvarande i Sälen.

– Det här var en rolig grej, tycker han. Jag rakade av mig skägget och odlade mustach i stället. Nu tar vi nya nästa år!
Sjölins Smide AB skänker 5 000 kronor till Mustaschkampen och uppskattningsvis 2 000 kronor kommer från deltagarna själva.

– Ett jättefint initiativ och vi tackar för det generösa bidraget, hälsar Lars-Börje Hellberg från Prostatacancerföreningen.

I samband med den högtidliga prisceremonin uppvaktades också fem av företaget jubilarer. Krister Olsson, Mats-Olof Enberg och Pär Skoglund som alla har 25 år hos Sjölins samt Peter Sving som fyllt 50 år och Tomas Hassel som fyllt 60 år.

Som synes fanns det många olika varianter av mustascher.

Krister Olsson, Mats-Olof Enberg och Pär Skoglund (infällda bilden), har alla 25 år inom företaget och Peter Sving har fyllt 50 år och Tomas Hassel 60 år.

Mustaschkampen kommer att bli en tradition varje år under november månad.