21 år som lärare och därefter 14 år som rektor. Nu tycker Bitte Åström att hon gjort sitt vid Bromangymnasiet i Hudiksvall. Hon är 64 år och har ett år kvar tills hon når pensionåldern. Men efter vårterminen tackar hon för sig och tar ut pension i förtid.
– Det känns helt rätt att sluta nu, säger hon.

Efter några år som rektor för HIT-programmet ansåg Bitte Åström att det var dags att göra något radikalt. Intresset för verkstadstekniska linjen hade nedåtgående trend.
– Det var dåligt söktryck med bara tre som sökte programmet och framförallt tappade vi mycket på byggprogrammet.
Det är nu fem år sedan verkstadstekniska linjen gjordes om till HIT, Hudiksvalls industritekniska. I och med nedgången på antalet sökande ombads industrierna att kontakta HT för att synliggöra möjligheterna till bra utbildning/jobb.

Sjölins Smides VD, Ulrik Jonasson, var med och pratade på ett möte och förklarade vilka möjligheter det finns att anställa ungdomar som redan på gymnasiet fått en god utbildning.
– Det har blivit ett bra engagemang från företagen och Ulrik Jonasson är en av de drivande krafterna, säger rektor Bitte Åström.
I Hudiksvall/Nordanstig är det otroligt aktivt jämfört med andra orter, med företagen som drivande. Inför varje hösttermin berättar företagsledare om betydelsen med samarbetet mellan HIT och företagen.
– Det finns ingen bransch som har samma engagemang i utbildningen som de lokala företagen i Hudiksvall, säger Bitte Åström. Vi ligger extremt högt när det gäller högskolebehörighet. Eleverna läser två svenska och en engelsk kurs extra.
– Vi har duktiga och ambitiösa elever, otroligt bra program, bra lärare och det går bra bestygsmässigt.

Bitte kan se tillbaka på 35 år på Bromangymnasiet och har trivts bra bra elever och bra arbetskamrater. Hon gläds åt en nyligen köp svetsrobot och hoppas att man kan investera i en svetssimulator för exempelvis rullstolsburna.
– Louise Sandberg blir ny skolledare efter mig. Hon ska bara för programmet teknik och industri. Det är viktigt att de båda programmen får hänga ihop.


Så här ser fördelningen ut på Sjölins Smide AB
Av företagets kollektivanställda har 75 % sin grundutbildning på Bromangymnasiets HIT-utbildning.
Av tjänstemännen har 29 % sin grundutbildning på Bromangymnasiets HIT-utbildning.
Av tjänstemännen har 23 % sin grundutbildning på Bromangymnasiets Tekniska utbildning.

 

 

Text: Håkan Persson

Bitte Åström, populär rektor på HIT-programmet vid Bromangymnasiet.