Sedan en tid tillbaka jobbar manskap från Sjölins Smide med att bygga en förskola i Näsviken. Ett led i Hudiksvalls kommuns satsning på fem nya förskolor.

I Näsviken bygger man en ny förskola på den plats där Linfröets förskola har rivits. Ett 70-tal barn har under rivnings- och nybyggnationstiden varit omplacerade till skolan i Forsa. Under hösten 2023 beräknas förskolan vara klar för inflyttning.
Förskolan byggs i två våningar och drygt 1300 kvadratmeter.
Det är Skanska som bygger enligt ett koncept som kallas 1000 förskolor och som tagits fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR.
En av underleverantörerna är Sjölins Smide AB i Hudiksvall.
Utformningen av förskolan följer lagkrav om tillgänglighet för handikappade. Man tar också miljöhänsyn där beställaren kan välja material och energiförbrukning som är Svanenmärkt och byggmetoder med gröna certifieringar. Mängden stål som används i projektet är 21 815 kilo.


Projektledare är Patric Englund, montageledare Dan Olsson och montörer som varit med och jobbat är Joel Eriksson, Daniel Westlund, Kai chi mun, Tex Pollack och Thomas Hagelberg.