Ett lyckat samarbete för sponsring för oss på Sjölins Smide är när vi som företag och ni som kultur/idrottare aktivt samarbetar och får utbyte av varandras erfarenheter och verksamheter. För oss ska det vara vinnande för båda parter.
Sponsring är för Sjölins Smide ett långsiktigt strategiskt åtagande och en del av vår kommunikation. Vår närvaro ska vara trovärdig, relevant och engagerande för såväl er som blir sponsrade samt för oss som sponsor. 
Tillsammans så ska vi bygga ut våra nätverk och tjäna på synergieffekter genom vårt samarbete. Det kan till exempel vara genom att vi samarbetar för vårt lokala samhälle, visar att vi tillsammans arbetar för att alla ska kunna vara delaktiga eller kanske att vi tillsammans verkar för ökad hållbarhet i samhället. 
Vi vill verka för våra föreningar/idrotter inom Hudiksvall med omnejd, och genom att vara sponsor vill vi skapa bättre förutsättningar för det lokala samhället.
För oss är det viktigt att sponsringen har en motprestation, vilket även ger upphov till ett ekonomiskt värde. Därför vill vi alltid ha ett skrivet avtal där motprestationen, tidsperiod och ekonomiskt värde är definierat.

För vidare kontakt, fyll i nedanstående formulär

  På vilket sätt vill ni att Sjölins Smide sponsrar er?
  Vad är syftet med att Sjölins Smide ska vara er sponsor?
  På vilket sätt får Sjölins Smide en motprestation för att vara er sponsor?
  Vilket ekonomiskt värde motsvarar motprestationen?
  Vilken period avser sponsringen?
  Vilka grundläggande värderingar har ni som förening/du som idrottare?
  Namn och kontaktinformation för ytterligare kommunikation.

  Organisationer och företag vi stödjer

  Handikappidrotten i Hälsingland