VALLVIK: Tillverkning och montage av trapphus och gångplan i rostfrit till Tryckdiffusör och förreaktor. Projektet omfattar ca:25 ton rostfritt material. Beställare: Aker Kvaerner Pulping AB.