Ja just ja, den där lilla smedjan i Mo!
Det är i stort sett så gemene man reagerar när Sjölins Smide kommer på tal. Det är så man uppfattar det ”lilla” företaget strax utanför den centrala kärnan i Hudiksvall.
Gemene man i sammanhanget är oftast folk i Hudiksvall med omnejd.
Visst var Sjölins Smide en mindre smedja en gång i tiden. Vad många inte vet är att Sjölins Smide AB i dag är ett ledande företag när det gäller stålkonstruktioner.
Sjölins Smide AB är ett privatägt företag med strax under 100 anställda. Merparten av de anställda kommer från Hudiksvallsområdet. Företaget ligger mitt i Sverige, bara 6 kilometer från Hudiksvalls stadskärna med nära anslutning till E4.
Sjölins Smide AB förfogar i dag över bra lokaliteter och maskinella resurser och under våren 2019 har man byggt ut 600 kvadratmeter arbetsyta från 1600 till 2200 kvadratmeter. En del av ytan är kontorsdelen där den egna nya konstruktionsavdelningen får sin plats.
Uppdragsgivarna är spridda över en stor geografisk yta. Likaså är de uppdrag som lämnats till oss av en ganska varierande karaktär.
Övergripande verksamhet är certifierad enl. FR2000.

Sponsring

Vad är sponsring för oss på Sjölins Smide?

Ett lyckat samarbete för sponsring för oss på Sjölins Smide är när vi som företag och ni som kultur/idrottare aktivt samarbetar och får utbyte av varandras erfarenheter och verksamheter. För oss ska det vara vinnande för båda parter.
Sponsring är för Sjölins Smide ett långsiktigt strategiskt åtagande och en del av vår kommunikation. Vår närvaro ska vara trovärdig, relevant och engagerande för såväl er som blir sponsrade samt för oss som sponsor. 
Tillsammans så ska vi bygga ut våra nätverk och tjäna på synergieffekter genom vårt samarbete. Det kan till exempel vara genom att vi samarbetar för vårt lokala samhälle, visar att vi tillsammans arbetar för att alla ska kunna vara delaktiga eller kanske att vi tillsammans verkar för ökad hållbarhet i samhället. 
Vi vill verka för våra föreningar/idrotter inom Hudiksvall med omnejd, och genom att vara sponsor vill vi skapa bättre förutsättningar för det lokala samhället.
För oss är det viktigt att sponsringen har en motprestation, vilket även ger upphov till ett ekonomiskt värde. Därför vill vi alltid ha ett skrivet avtal där motprestationen, tidsperiod och ekonomiskt värde är definierat.

För vidare kontakt, fyll i nedanstående formulär

  På vilket sätt vill ni att Sjölins Smide sponsrar er?
  Vad är syftet med att Sjölins Smide ska vara er sponsor?
  På vilket sätt får Sjölins Smide en motprestation för att vara er sponsor?
  Vilket ekonomiskt värde motsvarar motprestationen?
  Vilken period avser sponsringen?
  Vilka grundläggande värderingar har ni som förening/du som idrottare?
  Namn och kontaktinformation för ytterligare kommunikation.

  Organisationer och företag vi stödjer

  Handikappidrotten i Hälsingland