Verksamhet2018-09-13T08:33:53+00:00
Sjölins Smide AB medverkar i stora industri- och byggprojekt landet runt.  Verkstadslokalerna i Mo har byggts ut i flera etapper för att i dag omfatta 1600 kvadratmeter. Som våra lokaler är utformade och tilltagna i dag, kan vi avdela speciella produktionsytor och speciella arbetsteam för aktuella projekt. Det ger rationell produktion.
Sjölins Smides ledstjärna har hela tiden varit att vara främst inom tung metallbearbetning. En ambitiös målsättning kräver också att det man gör blir rätt och att man är beredd att göra investeringar och annat som behövs. Sjölins Smide AB utför hela stomentreprenader och tillverkar smide i både stål och rostfritt för alla typer av byggprojekt inom industrin, den offentliga sektorns skolor, sjukhus, is och idrottshallar och andra offentliga byggnadsprojekt.
Några exempel på projekt är Kvarnsvedens senaste stora utbyggnad för PM 12. Projektet omfattade för Sjölins Smides del majoriteten av stålkonstruktionerna inklusive hela rulltransportören mellan PM 12 och emballeringen, vilken enbart den innebar tillverkning och montage av 450 ton stål. I Eon-arenan i Timrå stod Sjölins Smide för både taklyftet och nya läktarkonstruk-tionerna vid ombyggnationen, som ökade bygg­nadens höjd med 8 meter. Vid ombyggnationen av Huddinge ishall, Björkängshallen, har taket höjts med 2 meter. Stomentreprenad och annat byggsmide till Segeltorps nybyggda ishall vid Kungens Kurva är ett annat exempel.
Vi har märkt ett ökat behov av konstruktioner där byggnadsstommen samverkar konstruktionsmässigt med de ingående maskiner och anläggningar som finns i den nya produktionslokalen. Det kan tex. vara att stommen till lokalen också verkar som infästningsanordning för en stor pappersmaskin med tillhörande serviceplattformar, gångbryggor, traverssystem mm. Av vår omsättning består ca 70% av denna typ av konstruktioner, resterande del är traditionella stålbyggnadskonstruktioner och betongprefabmontage.
Vårt verksamhetsområde sträcker sig från Piteå i norr till Mariestad i söder med en koncentration till östkustens massaindustri och Stockholmsregionen.