IGGESUND: Nytt justerverk och magasinsbyggnad. Byggnaden, som har en yta på 2 000 kvadratmeter, uppförs vägg i vägg med den befintliga råsorteringen. En 4 000 kvadratmeter stor ny byggnad för mellanlagring, samt ett slutlag-ringsmagasin på mellan 7 000 och 8 000 kvadratmeter.