IGGESUND: Sjölins Smide fick uppdraget av Iggesund Timber att utföra stålentreprenaden av det nya sågintaget. Projektet omfattar grundstålet till maskiner samt trappor och gångplan. Stålvikt ca: 100 ton.