Sjölins utfört en totalentreprenad av ny byggnad för tillverkning för pulverstålproduktion.Sjölins har tillverkat och monterat stålstommen samt levererat och monterat betongprefaben. Vi har även utfört leverans och montage av fasadelement och takplåt.