IGGESUND: Vi har tillverkning och montage av stålstommar, trapphus och rörbryggor till Iggesunds bruk´s nya miljövänliga sodapanna “SP 5”. Med tillhörande turbinhall och kringbyggnader. Vi kommer vid färdigställandet ha levererat och monterat totalt 1300 ton stålkonstruktioner.