Rörbryggor Ortviken

ORTVIKEN: Sjölins har tillverkat och monterat rörbryggor till Ortvikens Pappersbruk. Ca: 100 m. Uppdragsgivare: SCA

2018-10-29T14:14:35+00:00