Skywalks Iggesund Paperboard

IGGESUND: Sjölins har tillverkat och monterat Skywalk till nya SP5 Holmen Iggesund. Uppdragsgivare: Iggesund Paperboard AB

2018-10-29T14:10:37+00:00