Danderyds sjukhus

Sjölins har tillverkat och monterat stål, betongprefab, fasadelement och tak till en tillfällig ambulanshall, akutmottagning och förbindelsegångar till det befintliga huset. Projektet blev klart sommaren 2014. Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB

2018-09-05T12:46:49+00:00