Klara C

Sjölins tillverkar, levererar och monterar stål till avväxlingar, taklanterniner, ventilationsschakt, trapphus och hisschakt. Projektet ska vara klart hösten 2016. Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB

2018-09-05T12:54:53+00:00