Klara C

STOCKHOLM: Sjölins tillverkar, levererar och monterar stål till avväxlingar, taklanterniner, ventilationsschakt, trapphus och hisschakt. Projektet ska vara klart hösten 2016. Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB

2018-10-29T14:04:51+00:00