UPPSALA: Sjölins Smide projekterar, tillverkar och monterar pumphus och servicebyggnad för kylackumulator åt Vattenfall Värme.
Projektet klart under 2019.

Uppdragsgivare: SVEAB.

https://www.vattenfall.se/foretag/fjarrvarme/nyheter/okad-kapacitet-av-fjarrkyla-i-uppsala/