Det har gått två år sedan ledningen för Sjölins Smide AB tog beslutet att bygga ut sina lokaler med 600 kvadratmeters yta.

Beslutet togs av två anledningar:
1. Det fanns för få kontor för den nya egna konstruktionsavdelningen.
2. Man behövde mer verkstadsyta för ett bättre flöd.

– Vi ville lagra all plåt inomhus. Tidigare har transporten från plåtverkstaden till svetsverkstaden skett utomhus. Nu kan transporterna ske helt under tak, förklarar VD Ulrik Jonasson.

Att Sjölins Smide AB är ett företag som ständigt växer är knappast någon överdrift. Ledningen är väldigt mån om att de anställda skall trivas på sina jobb.
– Bättre arbetsmiljö för de som jobbar är en viktig del i det hela, enligt Ulrik Jonasson.

Efter beslutet 2018 att bygga nya lokaler påbörjades byggnadsarbetena under 2019 och står nu klara. Efter att tidigare ha lejt in konstruktionstjänsterna står man nu med en helt egen konstruktionsavdelning.
– Allt har gått smärtfritt, mycket tack vare att vi haft jättebra entreprenörer. Vi har inte haft ett enda produktionsstopp under byggtiden, säger Ulrik Jonasson.

Kostnaden för om- och nybyggnaden stannade på åtta miljoner kronor.