Gåsö 2. Farsta
Projektet omfattade ca. 200 ton bärande stål för påbyggnad av moduler till nytt äldreboende.
I projektet ingick också tillverknings- och montageritningar som gjordes i “TEKLA”.

Projektet startade hösten 2018 och stod klart sommaren 2020.
Byggherre: Constrera AB.
Beställare: Stenvalvet AB.
Projektledare: Krister Olsson