Molnby tågdepå. Vallentuna
Projektet omfattade ca. 350 ton stålkonstruktioner. Smide till gångplan, plattformar, räcken, skärmväggar, konsoler mm.
I projektet ingick också tillverknings- och montageritningar som gjordes i “TEKLA”.
Utförandeklass: EXC2 och EXC3.

Projektet startade sommaren 2019 och stod klart sommaren 2020.
Byggherre: Skanska Sverige AB.
Beställare: SL. Trafiknämnden inom Stockholms läns landsting.
Projektledare: Krister Olsson