Paviljonger Rödabergsskolan
Projektet omfattade ca. 180 ton bärande stål för påbyggnad av moduler till provisoriska lokaler under ombyggnaden av Rödabergsskolan.
I projektet ingick också tillverknings- och montageritningar som gjordes i “TEKLA”. Samt trappor och räcken.

Projektet startade våren 2019 och stod klart sommaren 2019.
Byggherre: Erfator Byggledning AB.
Beställare: SISAB. Skolfastigheter i Stockholm AB.
Projektledare: Krister Olsson