Året var 1883. Pär Sjölin var en av många unga män i Hudiksvall som behövde ett arbete för att kunna försörja sig. Han hade planer på att starta ett hovslageri och smidesverkstad. Med ett betyg från Kungliga veterinärinstitutet i Stockholms Hofbeslagsskola skickade han in en ansökan till Magistraten i Gefleborgslän och fick den bifallen.
Det första aktiebrev som finns dokumenterat är daterat år 1883.
När bilen gjorde sitt intåg i landskapet försvann hovslageriet. Den sista hästskon lär ha smitts någon gång på 1950-talet. Efter den stora branden i Sundsvalls stad 1888 levererades stålsmide för återuppbyggnaden av staden.
På den tiden låg Sjölins Hofslageri, Smidesverkstad & Wagnfabrik på den plats där varuhuset Tempo byggdes och där Monitor ERP System ligger i dag.
År 1918 överlät grundaren Pär Sjölin företaget till sonen Arvid Sjölin.
Företaget började expandera och var på 1930-talet ett av Hudiksvalls största. Man utökade med en mekanisk avdelning, ett gjuteri, en elektrisk avdelning och ett rörmokeri. Under depressionens kärva 1930-tal avled ägare Arvid Sjölin och makan, som hade tre barn att försörja, sålde verksamheterna.
Edvin Andersson, som var ansvarig för smide och hovslageri köpte den delen av företaget.
Rörmokeriet blev Rör och Maskin, den elektriska avdelningen blev Elektromontage medan smide och hovslageriet behöll namnet Sjölins Smide.
Under hästens tid var smiden till hästfordon, hästskor och beslag till timmerslädar i skogsbruket viktiga. När det började bli och mer bilar i samhället blev det kärvare med jobb och man fick ta vad som fanns som exempelvis laga sparkar, grindar, båtar och mycket annat. Ett tillskott i kassan gavs när bilarna behövde gengasaggregat under andra världskriget.
I och med att företaget växte blev lokalerna vid Lillfjärden för trånga och på 1960-talet flyttades verksamheten till Mo utanför Hudiksvall där Edvin Andersson hade köpt sig ett ”bonnställe”. Fram till mitten av 1960-talet hade Sjölins Smide fem anställda!
År 1972 tog Åke Andersson, son till Edvin Andersson, över företaget och 1978 kom Rune Hed in som delägare.
Flytten till Mo gav utrymme för att kunna expandera. År 2011 tog nuvarande ägare, fem arbetande delägare, över Sjölins Smide AB som är ett helägt dotterbolag till Sjölinsgruppen AB.
Företaget har i dag vuxit till nära 100 anställda.