Ett integrerat ledningssystem

FR2000 Verksamhetsledning (FR2000) är ett ledningssystem som integreras i hela organisationen, från offert till avslutad affär. Det ställer krav på kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.
Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.
Grundläggande värderingar i FR2000:
  • Nöjd kund
  • Affärsmässighet
  • Kompetenta och motiverade medarbetar

Certifiering av bärverk enligt EN-1090-1

Den harmoniserade standarden SS-EN 1090-1 omfattar bärande delar av stål och aluminium. Prestandadeklaration och CE-märkning är obligatoriskt för dessa produkter sedan den 1 juli 2014. Det är tillverkarens ansvar att deklarera och märka produkterna.
SS-EN 1090-1 gäller för bärverksdelar i stål och aluminium som tillverkas i verkstad. Produkterna måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta när de säljs. Tillverkaren måste vara certifierad mot standarden för att kunna deklarera och märka produkterna.
För att beakta alla aspekter som har direkt och indirekt inverkan på svetskvaliteten skall svetsverkstaden införa ett kvalitetssäkringssystem. Standarden för detta är ISO 3834. Flera produktstandarder där svetsning ingår refererar till ISO 3834, däribland EN 1090. ISO 3834 har tre kvalitetsnivåer:
  • ISO 3834-2 Omfattande kvalitetskrav
  • ISO 3834-3 Normala kvalitetskrav
  • ISO 3834-4 Enkla kvalitetskrav
Sjölins Smide AB har dessa certifieringar.