Ett integrerat ledningssystem

 
FR2000 Verksamhetsledning (FR2000) är ett ledningssystem som integreras i hela organisationen, från offert till avslutad affär. Det ställer krav på kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.
Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.
Grundläggande värderingar i FR2000:
  • Nöjd kund
  • Affärsmässighet
  • Kompetenta och motiverade medarbetar

Certifiering av bärverk enligt EN-1090-1

Kravet på att Byggstålskomponenter ska CE-märkas träder i kraft 1 juli 2014. Alla tillverkare av byggsatser och komponenter för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner ska då CE-märka sina produkter.
Alla sammansatta bärverksdelar måste uppfylla alla krav för CE-märkning enligt EN 1090-1. Det innebär att tillverkares anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1.
För att beakta alla aspekter som har direkt och indirekt inverkan på svetskvaliteten skall svetsverkstaden införa ett kvalitetssäkringssystem. Standarden för detta är ISO 3834. Flera produktstandarder där svetsning ingår refererar till ISO 3834, däribland EN 1090. ISO 3834 har tre kvalitetsnivåer:
  • ISO 3834-2 Omfattande kvalitetskrav
  • ISO 3834-3 Normala kvalitetskrav
  • ISO 3834-4 Enkla kvalitetskrav

Certifierade produkter enligt SBS

SBS-märket etablerades 1971 av Svensk Byggstålkontroll AB. Idag sköts certifieringen av Nordcert AB. SBS-märket garanterar att de svenska byggreglernas krav på Boverkets, Vägverkets och Banverkets myndighetsområden är uppfyllda.
När du köper eller beställer produkter märkta med SBS, har provning och kontroll av produkterna uförts och deklarerats av leverantören.
Sjölins Smide AB är godkänd enl. SBS för svetsning av ingjutningsgods.