Projekt2019-07-18T10:10:14+02:00
Sjölins Smide jobbar över hela landet och här är några av de projekt som genomförts.

Rörbryggor Ortviken

ORTVIKEN: Sjölins har tillverkat och monterat rörbryggor till Ortvikens Pappersbruk. Ca: 100 m. Uppdragsgivare: SCA

Rikstensskolan i Tullinge

TULLINGE: Sjölins har levererat och monterat stål och betongprefab till Rikstensskolan i Tullinge. Byggnadsyta ca. 6000 m2. Uppdragsvivare: PEAB [...]

Norra Länken Stockholm

STOCKHOLM: Sjölins har tillverkat och levererat stål till bla. Utrymningsvägar, VA-station, Driftutrymmen, Skyltbryggor och Ventilationshuvar. Uppdragsgivare är Peab, Veidekke, Strabag, [...]

Sodapannan Iggesund Paperboard

IGGESUND: Vi har tillverkning och montage av stålstommar, trapphus och rörbryggor till Iggesunds bruk´s nya miljövänliga sodapanna "SP 5". Med tillhörande [...]

Erasteel Kloster

Sjölins utfört en totalentreprenad av ny byggnad för tillverkning för pulverstålproduktion.Sjölins har tillverkat och monterat stålstommen samt levererat och [...]

Kv. Fägnaden

STOCKHOLM: Sjölins har utfört betongprefabmontage till Kv. Fägnaden. Projektet omfattar 64 lägenheter och lokaler på bottenvåningen. Uppdragsgivare är Abetong AB [...]

Segeltorpsskolan

HUDDINGE: Sjölins har utfört Stomentreprenaden av Segeltorpsskolan. Vi har tillverkat och monterat stomstålet. Samt levererat och monterat betongprefaben. [...]

Kvarnbergsskolan Huddinge

HUDDINGE: Sjölins har utfört stomentreprenaden till Kvarnbergsskolan i Huddinge. Uppdragsgivare: Peab Sverige AB

Ny Kausticering Värö Bruk

VÄRÖ: På uppdrag av Metso har vi tillverkat och monterat gretingsplan och trapphus i rostfritt till Värö Bruk [...]

Segeltorps ishall

HUDDINGE: Stomentreprenad till Segeltorps ishall. Sjölins har tillverkat och monterat stålstommen samt levererat och monterat betongprefaben. Vi har även utfört montaget [...]

Högbergsterassen Stockholm

STOCKHOLM: Flerbostadshus, Högbergsgatan, Stockholm Sjölins Smide har på uppdrag av Abetong utfört montage av stommen till fem smala punkthus med [...]