Projekt2019-07-18T10:10:14+02:00
Sjölins Smide jobbar över hela landet och här är några av de projekt som genomförts.

Erasteel Kloster

Sjölins utfört en totalentreprenad av ny byggnad för tillverkning för pulverstålproduktion.Sjölins har tillverkat och monterat stålstommen samt levererat och [...]

Kv. Fägnaden

STOCKHOLM: Sjölins har utfört betongprefabmontage till Kv. Fägnaden. Projektet omfattar 64 lägenheter och lokaler på bottenvåningen. Uppdragsgivare är Abetong AB [...]

Segeltorpsskolan

HUDDINGE: Sjölins har utfört Stomentreprenaden av Segeltorpsskolan. Vi har tillverkat och monterat stomstålet. Samt levererat och monterat betongprefaben. [...]

Kvarnbergsskolan Huddinge

HUDDINGE: Sjölins har utfört stomentreprenaden till Kvarnbergsskolan i Huddinge. Uppdragsgivare: Peab Sverige AB

Ny Kausticering Värö Bruk

VÄRÖ: På uppdrag av Metso har vi tillverkat och monterat gretingsplan och trapphus i rostfritt till Värö Bruk [...]

Segeltorps ishall

HUDDINGE: Stomentreprenad till Segeltorps ishall. Sjölins har tillverkat och monterat stålstommen samt levererat och monterat betongprefaben. Vi har även utfört montaget [...]

Högbergsterassen Stockholm

STOCKHOLM: Flerbostadshus, Högbergsgatan, Stockholm Sjölins Smide har på uppdrag av Abetong utfört montage av stommen till fem smala punkthus med [...]

Rörbryggor SCA. Östrands

TIMRÅ: Sjölins Smide fick uppdraget av SCA att utföra tillverkning och montage av två st. rörbryggor till Östrands massafabrik. [...]

Sågintag Iggesund Timber AB

IGGESUND: Sjölins Smide fick uppdraget av Iggesund Timber att utföra stålentreprenaden av det nya sågintaget. Projektet omfattar grundstålet till maskiner [...]

Repslagaren, Solna

SOLNA: Kv. Repslagaren i Solna Sjölins Smide har monterat prefabricerade stommar till hus 1 och 2 av massiva innerväggar, fasad [...]

Iggesunds Timber

IGGESUND: Nytt justerverk och magasinsbyggnad. Byggnaden, som har en yta på 2 000 kvadratmeter, uppförs vägg i vägg med den [...]

Go to Top